AÇIK DENİZ EĞİTİMİ

  • Açık Deniz Eğitimi uzun mesafeli yolculuklarda ortaya çıkacak şartlara uyum göstermeyi, yelken ve motor seyirlerinin kombinasyonlarını, ileri navigasyon ve gece seyri bilgilerini arttırarak, zorlayıcı şartlar altında doğru kararlar verebilmeyi ve teknede yaşam alışkanlıklarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.
  • Bu seyirlerimiz, tüm Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında gerçekleşmektedir.