Amatör Denizcilik Fedarasyonunun verdiği Kısa Mesafe Telsiz Belgesi için detaylı eğitim ve zengin soru bankamızla sınava hazırlık için size en uygun eğitimi sağlıyoruz.


•  Telsiz Teorisi, Kullanım Usulleri, Yasal Prosedürler


•  Emergency Telsiz Kullanımı, Tehlike Sistemlerinin Tanıtımı ( EPIRP / SART )